SAHIRA 18k Gold Kaye Link Bracelet - Large
SAHIRA 18k Gold Kaye Link Bracelet - Large
SAHIRA 18k Gold Kaye Link Bracelet - Large

SAHIRA 18k Gold Kaye Link Bracelet - Large

$68.00 USD
  • 18k gold plated link bracelet 

Details